Beheer

De VvE wordt beheerd door VvE-beheerder "VvE Metea" uit Nieuwegein. Zij verzorgen zowel het administratief-, financieel-, technisch- en bouwkundig beheer.

 

Bestuur

Er is een actief bestuur die de belangen van eigenaren en bewoners behartigt.

 

Commissies

De VvE heeft de twee onderstaande commissies die het bestuur en de algemene ledenvergadering adviseren over specifieke thema's en bepaalde taken oppakken.

  • Technische commissie
  • Duurzaamheidscommissie

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

In 2022 heeft de VvE een AWK-gecertificeerd duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D-MJOP) laten opstellen. Dit document vormt de leidraad voor de komende jaren.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De VvE vergadert ieder jaar voor 1 juli. Mocht het nodig zijn dan vindt er een extra ALV plaats. Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar.

 

Transparantie

Als VvE zijn we een groot voorstander van transparantie. Iedere eigenaar heeft toegang tot het VvE Portaal met allerlei informatie over het gebouw en de VvE. Zie hiervoor de aparte pagina VvE Portaal.