Als VvE vinden we kwaliteit belangrijk. Door middel van een onafhankelijke certificering laten we aan nieuwe kopers zien dat zaken goed op orde zijn. Daarnaast lopen we graag voorop en willen we een voorbeeld zijn voor andere VvE's. De VvE beschikt over het volgende certificeringen.

VvE Belang OnderhoudsCertificaat

Een actieve VvE zorgt voor een goed onderhoudsplan, de juiste uitvoering en voor goede verzekeringen. Met deze certificering worden o.a. de volgende zaken getoetst:

  • Een gedegen AWK-gecertificeerd MJOP vormt de basis van het onderhoud;
  • Er is voldoende geld gereserveerd om de eerste volgende tien jaar het onderhoud uit te voeren;
  • De heeft VvE een goede opstalverzekering;
  • Er vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats.

Het certificaat is hier te bekijken.

VvE OK Label
Het VvE OK Label is een initiatief van Stichting VVErtimago. Door het VvE OK Label laat de VvE zien dat zij haar taken serieus neemt, in het bijzonder ten aanzien van het behartigen van de belangen van de individuele VvE leden en het besturen van de VvE. Met deze certificering worden o.a. de volgende zaken getoetst:

  • De VvE beschikt over een gedegen organisatiestructuur;
  • Er is een MJOP, welke door de vergadering is vastgesteld. De benodigde dotatie aan het reservefonds groot onderhoud is verwerkt in de begroting;
  • De VvE beschikt over een afdoende reservefonds;
  • Er is een geldig taxatierapport beschikbaar.

Het certificaat is hier te bekijken.