Al onze eigenaren hebben toegang tot het VvE Portaal. Hier is onder andere de onderstaande informatie te vinden:

 • Akte van Splitsing
 • Splitsingstekening
 • Huishoudelijk reglement
 • Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D-MJOP)
 • Algemene ledenvergadering uitnodigingen, agenda's en notulen
 • Jaarrekeningen
 • Begrotingen
 • Contactgegevens bestuurs- en commissieleden
 • Overzicht betaalde VvE-bijdrage
 • Overzicht verdeelsleutels en breukdelen
 • Gebouwoverzichten met huisnummers van appartementen, bergingen en garages
 • Verzekeringsgegevens
 • Mededelingen
 • Werkschema schoonmaak
 • Privacy reglement

Verder kunnen eigenaren zelf een melding maken voor bijvoorbeeld een defecte lamp. Een eigenaar kan een melding blijven inzien om de status te volgen.

 

Bent u eigenaar, dan kunt u hier inloggen op het VvE Portaal.