Misschien heeft u interesse om een appartement en/of garage in ons complex te kopen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

 

Algemeen

Bij de koop van een appartement en/of garage in ons complex bent u als appartements- of garage-eigenaar van rechtswege automatisch lid van onze Vereniging van Eigenaren (VvE). Het (verplichte) lidmaatschap eindigt als u het appartement en/of de garage verkoopt. De VvE is geen gewone vereniging, zoals een bewonersvereniging of huurdersvereniging. Uit het lidmaatschap van de VvE vloeit een aantal rechten en plichten voort. Deze zijn omschreven in de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement.

 

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Hierbij valt te denken aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen (liften, verlichting, hydrofoorpompen, intercominstallatie en bellentableau, etc).

 

VvE-bijdrage

De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt per 1 januari 2024:

  • Appartement: € 290,- (exclusief voorschot stookkosten)
  • Garage: € 29,00

De bijdrage dient maandelijks vooruit te worden betaald per automatische incasso. Een andere optie is het driemaandelijks vooruit betalen per overboeking. Andere manieren van betaling zijn niet toegestaan.

 

Huishoudelijk reglement

Alle rechten en plichten voor een eigenaar/bewoner en van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren staan in ons huishoudelijk reglemen(klik hier). Lees deze goed door voordat u een appartement en/of garage in ons complex koopt.